Behandelingen

Het is onze wens een toegankelijke praktijk te zijn waar mensen zich graag laten behandelen. Wij maken in overleg met iedere patiënt een individueel en duidelijk behandelplan. Wij doen dit volgens protocollen die daarvoor ontwikkeld zijn. Wij willen in relatie met de patiënt, met erkenning van beider eigen verantwoordelijkheid, werken aan zorg op hoog niveau.

Vanaf 1 januari 2013 zijn de tarieven in de mondzorg vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Een uitgebreide lijst kunt u hier downloaden.

Wij heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Dit betekent dat wij direct met u als onze cliënt afrekenen waarna uzelf de declaratie bij uw eigen zorgverzekeraar indient. De vergoeding is afhankelijk van de door u afgesloten verzekering en de daar aan verbonden  polisvoorwaarden .

Klachtenprocedure
De Groepspraktijk voor Mondhygiëne streeft naar hoge kwaliteit en service. Mocht het desondanks voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent dan willen wij  graag  in een persoonlijk gesprek met u tot een gezamenlijke oplossing komen. Wilt u hiervoor gebruik maken van een klachtenformulier dan kunt u dat hier downloaden

Als we niet tot een overeenstemming kunnen komen kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijns, waarbij onze praktijk is aangesloten.

Contactinformatie
Secretariaat Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
p/a Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD AMERSFOORT
tel.  033 421 61 89